ALV 30-11-2018

tn DSC08646Het was weer gezellig in het clubhuis van de, in 2019 100 jaar bestaande, Schinkel in Amsterdam op vrijdag 29 november 2018. Een redelijk aantal Vrijheid zeilers waren bijeen om onder de vlag van de VKO de jaarlijkse algemene leden vergadering bij te wonen. Het was mogelijk om vooraf met elkaar in het clubhuis te eten. Hetgeen, vooral voor de van ver komende leden, een prima optie was.

tn DSC08634De vergadering werd geopend met stil te staan bij het overlijden van ons lid Rogier Boivin van de V1154. Daarna wordt het afgelopen seizoen doorgelopen, aan de hand van de verslagen die door de bestuursleden zijn gemaakt. Deze worden alle goedgekeurd.

Na de presentatie van het financiële jaarverslag, is het de aanwezige duidelijk dat we een financieel gezonde vereniging hebben. De kascontrole commissie verleent het bestuur decharge en de nieuwe commissie voor het jaar 2019 wordt samengesteld. Opvallend is de geslaagde, door Addie georganiseerde verbeterde inning van de lidmaatschapsgelden.

tn DSC08631Het VKO bestuur veranderd niet. Voorzitter Arjan was aftredend maar wil nog een periode de club leiden.

Na de pauze wordt gesproken over een te organiseren winteractiviteit (splitsen maken met moderne materialen). Ook wordt gediscussieerd over een training en hoe deelname aan de wedstrijden te stimuleren. De top wedstrijdlijst wordt samengesteld en als laatste worden de wisselprijzen uitgerijkt.

tn DSC08638VKO top wedstrijden: V845

Jaarprijs Noord: V845

Jaarprijs west: V845

NK wisselbord: V1113

Klasseevenement i.c.m. Holland Weekend: V845

Wijnmaand wisseltrofee: V13

Gouwe Ouwe wisseltrofee: V1536

Tuimeltrofee: V670tn DSC08645

tn DSC08642
Gouden Kwast: V459tn DSC08647

Stimulatieprijs: V986

Pollepel: Klaas Helfferich, alias BBQ Klaas 

tn DSC08644